Kontakti

Kurzemes iela 8, Jēkabpils, LV-5202

Mob.:  26825940

Tālr.:   65221493  (Veļas mazgātava)

 

  E-pasts: info@citrusspa.lv

 

Rekvizīti: 

Nosaukums: SIA Reāls

Reģ. Nr.: 45403001032

PVN Nr.: LV45403001032

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Bankas kods: NDEALV2X

Konta Nr.: LV98NDEA0000084076157

Pakalpojumi

 • APSTIPRINU

  SIA „Reāls” valdes loceklis

  Z. Lācis

  2013.gada 30.septembrī

  SIA „Reāls” PELDBASEINA UN SPA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

  1. Vispārējie noteikumi:

  1.1. Ikviena apmeklētāja pienākums pirms peldbaseina vai SPA, turpmāk – Komplekss, apmeklējuma rūpīgi iepazīties un ievērot Peldbaseina un SPA iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi).

  1.2. Noteikumi ir izvietoti Kompleksa informācijas centrā, peldbaseinā, SPA teritorijā, ģērbtuvēs un mājas lapā www.citrusspa.lv.

  1.3. SIA „Reāls” nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, Kompleksa darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus/ morālus zaudējumus trešajai personai.

  1.4. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldēt prasmi un iemaņām pirms peldbaseina vai SPA apmeklējuma un tā apmeklējuma laikā.

  1.5. Gadījumā, ja peldbaseina vai SPA apmeklējuma laikā, apmeklētāja veselības stāvoklis pasliktinās, apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie darbinieka.

  1.6. Kompleksa darbiniekam ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro Noteikumus, darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes vai uzrakstus. Šādā gadījumā, apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā ieejas maksa.

  1.7. Drošības apsvērumu dēļ, Kompleksa darbiniekiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt apmeklētāja somas saturu.

  2. Ieiešanas/ iziešanas kārtība:

  2.1. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

  2.2. Peldbaseina maksa tiek iekasēta par 1( vienu) stundu un 15 minūtēm (kopējais apmeklējuma laiks ar ģērbšanos un mazgāšanos), pārsniedzot šo laiku – par katrām 15 minētam papildus jāmaksā 25% no apmeklējuma summas.

  2.3. SPA maksa tiek iekasēta par 2 (divām) stundām (kopējais apmeklējuma laiks ar ģērbšanos un mazgāšanos), pārsniedzot šo laiku – par katrām 15 minētam papildus jāmaksā 25% no apmeklējuma summas.

  2.4. Bērns līdz 11 (divpadsmit) gadu vecumam Kompleksu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo uzraudzībā. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un to uzvedību apmeklējuma laikā. Pieaugušajam jābūt ne mazāk kā 18 (astoņpadsmit) gadus vecam.

  2.5. Apmeklētājs ir tiesīgs izmantot Citrus Kompleksa sniegtos pakalpojumus, ja apmeklētājs ir saņēmis ģērbtuves atslēgu:

  2.6. Gadījumā, ja apmeklētājs ir nozaudējis skapīša atslēgu, apmeklētājam jāsamaksā atslēgas atjaunošanas maksa EUR 10,00 (desmit Eiro);

  3. Kompleksa apmeklēšanas kārtība:

  3.1. Atrodoties ģērbtuvēs apmeklētājam jāizmanto tīrus maiņas apavus.

  3.2. Ņemot vērā, ka SIA „Reāls” nepieņem glabāšanā apmeklētāja mantas, bet tikai nodod apmeklētājam lietošanā mantu novietni un/ vai ģērbtuvju skapīšus, SIA „Reāls” administrācija neuzņemas atbildību par mantu novietnē un/ vai ģērbtuvju skapīšos atstātajām apmeklētāju mantā.

  3.3. Pirms ieiešanas peldbaseinā vai SPA, obligāti jānomazgājas dušā. Atrodoties dušās, ievērot tur izvietotās brīdinājuma zīmes un uzrakstus.

  3.4. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un/ vai ģērbtuvju telpu grīdas var būt mitras (slidenas).

  3.5. Apmeklējot peldbaseinu vai SPA, ievērot higiēnas prasības, darbinieku norādījumus un Noteikumus.

  3.6. Uzturoties SPA, nav noteikts laika limits.

  3.7. Peldbaseinā vai SPA zonā drīkst uzturēties peldčībās, bahilās vai basām kājām, peldbiksēs, peldkostīmos.

  3.8. Atrodoties peldbaseinā,  lietot peldcepures.

  3.9. Apmeklētājam ir tiesības izmantot peldbaseinā pieejamo inventāru atbilstoši to izmantošanas nozīmei.3.14. Pieaugušais, kurš pavada bērnu izvērtē un ir atbildīgs par nepieciešamību bērnam lietot ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītes. Bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam, Kompleksu atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs.

  3.10. Ja apmeklētājam rodas veselības problēmas un/ vai citi jautājumi, apmeklētājam jāvēršas pie darbinieka.3.16. Apmeklētājam stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma termiņš. Organizētu peldētapmācības, kā arī pedbaseina apmeklētāju grupas, kas izmanto atsevišķus peldceliņus vai mazo peldbaseinu, treniņi (nodarbības) notiek pēc iepriekš saskaņota grafika.

  3.11. Administrācijai ir tiesības pārtraukt apmeklētāju ielaišanu peldbaseinā vai SPA, tā noslogotības gadījumā.

  3.12. Apmeklētājam pašam jāizvērtē un jābūt atbildīgam par savu veselības stāvokli, un atbilstoši tam jāizvēlas pirts veids, uzturēšanās ilgums pirtīs, uzturēšanas ilgums burbuļvannās. Lietojot medikamentus ( antibiotikas, antidepresantus, diurētiskus līdzekļus, u.c. ) pirtis apmeklēt pēc konsultācijas ar ārstu.

  3.13. Pēc katra pirts apmeklējuma, apmeklētājam obligāti ir jānoskalojas dušā.

  3.14. Pirtī, kurā izmantota koka apdare, obligāti nepieciešams izmantot dvieļus, atbilstoši norādēm.

  3.15. Pirms SPA apmeklējuma, nepieciešams izvērtēt sava organisma spējas un neuzturēties pirtī ilgāk par 10 minūtēm, ja:

  - ilgu laiku jums ir bijusi liela fiziska pārslodze;

  - bijuši miega traucējumi;

  - iepriekšējā diennaktī lietots alkohols vai citas apreibinošas vielas;

  - ja ir veselības problēmas (īpaši sirds-asinsvadu slimību gadījumā);

  - pirmo reizi tiek apmeklēts SPA.

  3.22. Nekavējoties pārtraukt uzturēšanās pirtī, ja rodas diskomforta sajūta.

  3.23. Atrodies pirts telpās, apmeklētājam jāatturas no jebkāds rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību un drošību.

  3.16. Izvairīties no pieskaršanās pirts apsildes ierīcēm.

  4. Kompleksā aizliegts:

  4.1. Ienest līdzpaņemtu ēdienu vai dzērienus, jebkura veida taru.

  4.2. Ienest alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas.

  4.3. Izmantot peldbaseinus, pirtis alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā Darbiniekam ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0,5 promiles) izraidīt no Kompleksa, neatmaksājot ieejas maksu.

  4.4. Lietot alkoholiskos dzērienus, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

  4.5. Ienākt ar košļājamo gumiju.

  4.6. Spļaut uz grīdas vai ūdenī.

  4.7. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus paredzētajām vietām.

  4.8. Kliegt, svilpt, skriet gar peldbaseina malu vai nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Kompleksa darbiniekus.

  4.9. Apmeklēt ar dzīvniekiem.

  4.10. Atrasties bez peldkostīma (peldbiksēm).

  4.11. Apmeklēt ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktīvu, ādas vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/ pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

  4.12. Atstāt bērnus līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības.

  4.13. Lēkt peldbaseinā no malām.

  4.14. Lēkt no starta paaugstinājuma un/ vai nirt peldbaseinā, neizvērtējot savu fizisko sagatavotību un peldēt prasmi.

  4.15. Ignorēt peldbaseinos norādītās zīmes (baseina dziļumus).

  4.16. Sēdēt vai kāpt ar kājām uz celiņu norobežojumiem (pludiņiem).

  4.17. Apmeklēt speciālā hidrotērpā, mono pleznās, izmantot niršanas inventāru, ja nav saņemta administrācijas atļauja.

  4.18. Izmantot pretstraumi un kaskādi sievietēm – grūtniecēm.

  4.19. Lietot pirts slotas, ķermeņa kosmētiskos līdzekļus (medus, kafijas biezumus, mālu, u.c.).

  4.20. Liet ūdeni vai cita veida šķidrumus, kā arī novietot dvieļus vai jebkādus citus priekšmetus uz elektriskajām ierīcēm, t.sk., uz pirts akmeņiem.

  4.21. Apmeklētājs ir atbildīgs par savas rīcības rezultātā radītajiem zaudējumiem, kas nodarīti SIA „Reāls” vai trešajām personām.

  4.22. Par aizliegumu prasību neievērošanu, darbiniekam ir tiesības aizliegt apmeklētājam turpināt izmantot Kompleksa sniegtos pakalpojumus. Par atkārtotu prasību neievērošanu, apmeklētājam jāmaksā līgumsods EUR 10,00 (desmit Eiro) apmērā, kā arī SIA „Reāls” administrācijai ir tiesības anulēt apmeklētāja abonementu/ ieejas karti, neatmaksājot abonementa/ ieejas maksas vērtību.

  5. Peldbaseina un SPA darba laiks:

  5.1. Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:

  5.1.1. darba dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 23:00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst.22.00);

  5.1.2. sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 23:00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 22:00);

  5.2. SPA darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:

  5.2.1. darba dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 23:00. Dušas, ģērbtuves telpas atbrīvot līdz plkst. 23:00;

  5.2.2. sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 23:00.Dušas, ģērbtuves telpas atbrīvot līdz plkst. 23:00.

  5.3. Izņēmuma gadījumos kā, piemēram, sacensību, dažādu pasākumu, kā arī Peldbaseina un SPA uzkopšanas gadījumos, ar SIA “Reāls” valdes locekļa rīkojumu, darba laiks var tikt mainīts.

  Vēlam Jums patīkamu atpūtu!

  Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4.panta 2.daļu un 17.panta 1.daļu un paredzēti SIA „Reāls” Peldbaseina un SPA apmeklētājiem.